Темерин на старим разгледницама


Прикупљање очуваних старих разгледница

Јавна библиотека „Сирмаи Карољ“ Темерин покреће пројекат „Темерин кроз време на разгледницама“ и позива све грађане Темерина који у својим колекцијама поседују старе, очуване разгледнице Темерина да нам помогну у попуњавању Завичајне збирке.
Прикупљене разгледнице ће приказати наше насеље кроз време и показаће како се Темерин развијао и добијао садашњи изглед.
Поступак прикупљања разгледница
Разгледнице које желите да дате на увид можете донети лично на следећу адресу:
Јавна библиотека ,,Сирмаи Карољ” Темерин
адреса: Новосадска 387
телефон: 843- 366
Прикупљене разгледнице ћемо дигитализовати и вратити власнику.
Очекујемо Ваше учешће у прикупљању разгледница јер само тако можемо баштинити културно богатство нашег завичаја за будуће генерације.

Вести