Јавна библиотека СИРМАИ КАРОЉ

Располажемо са књижним фондом од око 64 000 књига

_

Читалачко удружење, тј. библиотека у Темерину јавља се већ од друге половине 19. века, тачније 1861. године. О овој старој библиотеци не зна се готово ништа, јер су сва документа уништена током ратова, укључујући и књиге. Из 1910. године остао је каталог који је издала „Општинска мађарско-католичка градска читаоница”. У то време библиотека је поседовала 1954 књиге. Постојећи каталог из 1935. године, који броји 2830 књига, сведочи о томе да је библиотека задржала већи део ових књига и без већег губитка пребродила Први светски рат.

За време Другог светског рата документација и већи део књижног фонда су уништени. Из сећања старијих грађана знамо да је библиотека на крају тридесетих година имала посебну зграду и да су недељно два пута могли да позајмљују књиге. Осим централне библиотеке, радиле су и две мање: Библиотека удружених пољопривредника, основана 1898. године, са 1500 књига; са књигама углавном стручне тематике, о ратарству и сточарству. Друго мање читалачко удружење је основано 1932. године на Колонији. До 1941. године број чланова удружења се повећао на 170. Ту су стизали дневна штампа и часописи, што је било значајно у том периоду јер је радио био реткост и није постојала телевизија. Читаоци су у библиотеци долазили до свакодневних најбитнијих информација о догађајима. 1941. године рад читалачког удружења је прекинут. Током Другог светског рата рад библиотеке свео се на минимум, а касније је потпуно обустављен због потпуног уништења књижног фонда.

После рата почела је обнова Темерина, а уједно и библиотеке. 1946. године конституише се у Темерину Културно удружење „Ади Ендре”, у оквиру чијег деловања је основана и библиотека. Због обнављања књижног фонда, љубитељи књига су обишли село и замолили грађане да поклоне сачуване књиге у корист библиотеке, потраживши књиге чак у подрумима и таванима напуштених кућа. Успели су да скупе 1519 књига. Библиотека је радила под веома тешким материјалним условима, а није било ни сталне просторије. Библиотекарску делатност су обављали добровољци. Овакво стање је потрајало до 1955. године.

Тек 1955. год. у Темерину је основана „Народна књижница и читаоница– Темерин”, са сталном просторијом и једном особом за руковођење библиотеком, а решено је и финансирање рада библиотеке. У насељима Бачки Јарак, Сириг и на Колонији основана су културно-уметничка друштва, у оквиру којих се налазила и мала библиотека.

Од 1962. године почиње период развоја библиотеке, када је одређена стална просторија за библиотечку делатност, обезбеђена су финансијска средства и радна снага. Полако се повећава број књига и чланова библиотеке. 1963. године долази до промене назива „Народна књижница и читаоница” у „Народна библиотека–Népkönyvtár–Темерин”. Након две године, 1965. проглашена је матичном библиотеком у Темерину, са организацијом рада у огранцима ,,Петар Кочић” у Бачком Јарку и ,,Бранко Радичевић” у Сиригу.

Током 1966. године дошло је до интеграција са Народним универзитетом у Темерину, па тако од 1. јула 1966. г. Народна библиотека са својим огранцима врши функцију у саставу Народног универзитета у Темерину.

23. октобра 1975. преименована је у Народна библиотека ,,Сирмаи Карољ”–Népkönyvtár–Темерин. Названа је по Сирмаи Карољу, познатом књижевнику, рођеном у Темерину 1890. године. 90-их година 20. века Народна библиотека ,,Сирмаи Карољ“ премештена је на нову локацију, у Новосадску улицу број 387, али само привремено, док се није пронашло неко боље решење. И данас се библиотека налази на тој локацији, на простору од 165 м2. 2013. године назив Народна библиотека мења у данашњи: Јавна библиотека ,,Сирмаи Карољ” Темерин.

Јавна библиотека ,,Сирмаи Карољ“ делатност обавља у централном објекту у Темерину и у огранцима ,,Петар Кочић” у Бачком Јарку и ,,Бранко Радичевић” у Сиригу. Основна делатност библиотеке је прикупљање, обрада и издавање библиотечког материјала на коришћење. Располаже књижним фондом од око 64 000 књига, на српском и мађарском језику, из свих области: енциклопедије, филозофија, психологија, религија, друштвене науке, природне науке, примењене науке, уметност, књижевност, историја, географија, дечја књижевност.

Поред читања књига уз учлањење, у нашој читаоници можете бесплатно читати или прелистати дневну и недељну штампу, а имамо и приступ интернету.

Величина слова