Szirmai Károly Közkönyvtár

Mintegy 64.000 példányszámú könyvállománnyal rendelkezünk

_

Az Olvasó Egylet, könyvtárunk elődje Temerinben már a 19. század második felétől, pontosabban 1861-től létezik. Erről a régi könyvtárról szinte semmit sem tudunk, mert minden dokumentuma megsemmisült a háborúk során, beleértve a könyveket is. 1910-ből viszont fennmaradt egy katalógus, melyet a Temerini Községi Magyar Katholikus Polgári Kör jelentetett meg. Ebben az időben a könyvtár 1954 könyvet birtokolt. Az 1935-ből fennmaradt katalógus, mely 2830 könyvet számlál, arról tanúskodik, hogy a könyvtár a könyvállománya nagy részét megőrizte, és nagyobb veszteség nélkül átvészelte az első világháborút.

A második világháború idején a dokumentáció és a könyvállomány nagy része odaveszett. Idősebb lakosok visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy a könyvtárnak a 30-as évek végén saját épülete volt, ahonnan hetente kétszer lehetett könyvet kölcsönözni. A központi könyvtáron kívül még két kisebb is működött. Egyik a Gazdakör könyvtára, melyet 1898-ban alapítottak meg 1500, főleg szakmai tematikájú, mezőgazdasággal és állattenyésztéssel foglalkozó könyvvel. A másik kisebb olvasókör 1932-ben alakult meg Kolónián. 1941-re a tagok száma 170-re nőtt. Ide érkezett a napi sajtó, illetve a folyóiratok, ez nagyon folntos volt akkoriban, mert a rádiókészülék ritkaságszámba ment, televízió pedig nem létezett.Az olvasók a könyvtárban szereztek tudomást a legfontosabb mindennapi információkról és eseményekről. 1941-ben az olvasókör munkája leállt. A második világháború alatt a könyvtár munkája a minimálisra korlátozódott, később teljesen megszűnt a könyvállomány teljes megsemmisülése miatt.

A háború után kezdetét vette Temerin felújítása, beleértve a könyvtárat is. 1946-ban létrejött az Ady Endre-kör, melynek keretén belül megalakult a könyvtár is. A könyvállomány megújítása érdekében a könyvbarátok bejárták a falut, arra kérve a polgárokat, hogy megőrzött könyveiket ajándékozzák a könyvtárnak – még elhagyatott házak pincéjét és padlását is átkutatták a könyvekért. 1519 könyvet sikerült összegyűjteniük. A könyvtár ekkoriban nagyon nehéz anyagi feltételek mellett működött, ráadásul nem is volt állandó épülete. A könyvtári munkát önkéntesek látták el. Ez az állapot 1955-ig tartott.

1955-ben megalakult a Temerini Népkönyvtár és Olvasóterem állandó helyiséggel és egy könyvtárossal, és a könyvtár munkájának finanszírozása is megoldódott. Járekon, Szőregen és Kolónián művelődési-művészeti egyesületeket alapítottak, melyek keretében kis könyvtár is működött.

1962-ben kezdődött a könyvtár fejlődési periódusa, ekkor állandó helyiséget kapott a könyvtár, valamint anyagi támogatást és munkaerőt biztosítottak számára. Lassan emelkedni kezdett a könyvek és a könyvtártagok száma. 1963-ban névváltoztatás történik: a könyvtár elnevezése Narodna biblioteka – Népkönyvtár – Temerin lett. Két évvel később a temerini könyvtár anyakönyvtári rangot kapott, és megszerveződött a munka a járeki Petar Kočić és a szőregi Branko Radičević fiókkönyvtárakban is.

1966 folyamán integrációra került sor a Temerini Népegyetemmel, így 1966. július 1-től a népkönyvtár a fiókkönyvtáraival a Temerini Népegyetem keretein belül működött.

1975. október 23-án új nevet kapott: Szirmai Károly Népkönyvtár – Temerin. Szirmai Károlyról, az 1890-ben Temerinben született ismert irodalmárról kapta a nevét az intézmény. 1991/92-ben a Szirmai Károly Népkönyvtárt új helyszínre, az Újvidéki utca 387-es szám alatti épületbe költöztették ideiglenesen, míg jobb megoldás nem születik az elhelyezésére. Ma is ezen a 165 négyzetméternyi területen működik. Nevét 2013-ban Szirmai Károly Közkönyvtárra változtatták.

A Szirmai Károly Közkönyvtár három épületben látja el szolgálatát: a központi épületben Temerinben, illetve Járekon a Petar Kočić és Szőregen a Branko Radičević fiókkönyvtárban. A könyvtár alaptevékenysége a könyvtári anyag gyűjtése, feldolgozása és kölcsönzése a felhasználók számára. Körülbelül 64 000 példányszámú, magyar és szerb nyelvű könyvállománnyal rendelkezik a következő szakterületekről: enciklopédiák, filozófia, pszichológia, társadalomtudományok, természettudományok, alkalmazott tudományágak, művészet, irodalom, történelem, földrajz, gyermekirodalom.

A könyvolvasás mellett olvasótermünkben ingyesen olvashatóak a napi- és hetilapok, valamint internet-elérhetőséget is biztosítunk.