_

Članska Karta

Knjige možete iznajmiti sa članskom kartom

_

Kolika je cena članarine?

Iznos godišnje članarine je 500,00 i za odrasle i za decu.

Koliko važi članska karta?

Članska karta važi godinu dana, računajući od datuma upisa. 

Koliko knjiga mogu iznajmiti?

Korisnik može iznajmiti najviše 3 (tri) knjige u biblioteci..

Rok iznajmljivanja knjiga?

Knjige se izdaju na 15 dana.  Rok zaduživanja knjiga može se produžiti.

Šta u slučaju izgubljene knjige?

Ako čitalac izgubi ili ošteti knjigu, dužan je da je nadoknadi.

Da li mogu iznajmiti rečnik?

Leksikoni, enciklopedije, rečnici i knjige iz zavičajne zbirke – ne izdaju se.