_

Чланска Карта

Књиге можете изнајмити са чланском картом

_

Колика је цена чланарине?

Износ годишње чланарине је 500,00 и за одрасле и за децу.

Колико важи чланска карта?

Чланска карта важи годину дана, рачунајући од датума уписа. 

Колико књига могу изнајмити?

Корисник може изнајмити највише 3 (три) књиге у библиотеци..

Рок изнајмљивања књига?

Књиге се издају на 15 дана.  Рок задуживања књига може се продужити.

Шта у случају изгубљене књиге?

Ако читалац изгуби или оштети књигу, дужан је да је надокнади.

Да ли могу изнајмити речник?

Лексикони, енциклопедије, речници и књиге из завичајне збирке – не издају се.
Величина слова