Радионица „Стари занати и занати 21. века“


У четвртак, 18. октобра 2018. године библиотечки огранак „Петар Кочић“ у Бачком Јарку посетили су ученици одељења 7-1, које је довела наставница Зорица Маринковић. Наставница је одржала радионицу под називом „Стари занати и занати 21. века“ уз помоћ библиотекарки Руже Коџо и Маријане Томић. На папирима различитих боја издвојени су неки од старих заната, као и нека од занимања 21. века. Током трајања радионице коришћени су „Велики речник страних речи и израза“ Ивана Клајна и Милана Шипке и подаци добијени путем гугл-претраживача, у циљу објашњења значења издвојених речи. Својим активним учешћем у уређивању паноа деца су разграничила који су то стари занати, а која занимања су својствена веку у којем живимо. По завршетку радионице библиотека је добила и диплому за учествовање.

ВестиРадионице