Лукијан Мушицки


Лукијан Мушицки рођен је 27. јануара 1777. године у Темерину. Био је српски владика и песник. Живео је у доба Вукове реформе језика и правописа, па се и сам бавио питањем језика. Он је уносио у српску азбуку слово Ђ. 

Вести