ЛАЗА КОСТИЋ ( Ковиљ, 12. фебруар 1841 – Беч, 26. новембар 1910)

Ове године обележава се 110 година од смрти Лазе Костића, наjзначајнијег песника српског романтизма, уз Ј.Ј. Змаја и Ђуру Јакшића.

У његово књижевно стваралаштво убраја се око 150 лирских песама и двадесетак епских песама, балада и романси ( Међу јавом и мед сном, Под прозором, Љубавна гуја, Еј, несрећо, Постанак песме, Спомен на Руварца, Самсон и Делила…); три драме и бројни текстови полемичког карактера, предавања, фељтони.

Као изузетан полиглота- говорио је грчки, латински, енглески, немачки, француски, руски , мађарски- бавио се и превођењем текстова, од којих су најзначајнији  Шекспирови ,,Ромео и Јулија“, ,,Хамлет“ и ,,Ричард III“.

У прози је написао и неколико приповедака- ,,Чедо вилино“, ,,Махараџа“ и ,,Мученица“.

Остаће упамћен и због забрањене, платонске љубави коју је осећао према Ленки Дунђерски, кћерки свог пријатеља и велепоседника Лазара Дунђерског. Због те љубави настала је најлепша песма српског романтизма, али и једна од најлепших песама целокупне српске књижевности- ,,Santa Maria della Salute“.

 

У нашој библиотеци можете наћи дела Лазе Костића, али се и информисати о животу и делу славног српског песника.

Вести