Имре Бори


Имре Бори (Бачко Градиште, 28. децембар 1929 – Нови Сад, 22. април 2004), историчар књижевности, академик, критичар, уредник, универзитетски професор, рођен је пре 95 година, а умро пре 20 година.
Његова научна делатност је везана за историју мађарске књижевности XX века, историју књижевности Мађара у Југославији и компаративна истраживања мађарскојужнословенских књижевних и културних веза. Бори је био главни уредник часописа Хид, шеф Катедре за мађарски језик и књижевност Филозофског факултета у Новом Саду, директор Института за мађарски језик и књижевност и хунгаролошка истраживања и обављао је још низ културних и јавних послова.

Вести