Dečije radionice u biblioteci


U susret dečijoj nedelji i obeležavanju 160. godišnjice rođenja mađarskog, dečijeg pisca Benedek Eleka održali smo radionice sa našim najmlađim članovima: 1. oktobra smo imali posetu učenika 2. razreda O. Š. Kokai Imre sa učiteljicom Morvai Silvijom i 1. razred sa učiteljicom Varga Adam Rozalijom, a 4. oktobra 1. razred sa učiteljicom Karanović Izabelom. Deci je pročitana priča o životinjama pisca Benedek Eleka, i deca su po svom izboru u sklopu radionice napravila od papira likove iz pročitane priče, lisicu ili ježa. Prvaci su se upoznali sa pravilima biblioteke, otišli su zadovoljni sa poklon, besplatnim članskim kartama.

VestiRadionice